SEARCH

ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ Tag: "Dolomites"

Dolomites, Wondrous Mountains In Northern Italy

Dolomites, Wondrous Mountains In Northern Italy

ได้เวลาบินข้ามฟ้าตามหาจุดหมายในฝัน “โดโลไมท์” ดินแดนเทือกเขาหินปูน ยอดเขาแท่งแหลมสูงชันแปลกตา ธรรมชาติงดงามมหัศจรรย์ โดโลไมท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ที่ทอดยาว อยู่ในแคว้นทางตอนเหนือของอิตาลี ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด สวรรค์บนดินแห่งนี้คือความใฝ่ฝันของนักเดินทางทั่วโลก

32387 0 0

8 Highlights In Dolomites

8 Highlights In Dolomites

เทือกเขา Dolomites หรือมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกเช่น Dolomite Alps, Dolomitic Alps เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ส่วนหนึ่งของเทือกเขาหินปูนตอนใต้ที่ทอดยาวจากแม่น้ำ Adige ทางตะวันตกไปยังหุบเขา Piave ทางตะวันออก

33260 0 0