เริ่มต้นสิ่งดีๆ ไหว้พระเสริมสิริมงคล ในปีใหม่ ๒๕๖๒

Botahtaung Pagoda

วัดพระเจดีย์โบตะตอง หรือวัดเทพทันใจ เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 2,000 ปี เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเข้าไปภายในได้ ด้านฝาผนังใต้ฐานพระเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายองค์พระเจดีย์มาจัดแสดงไว้ ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้คือสักการะขอพรจากพระเจ้าทันใจและเทพกระซิบที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง

Address: Botahtaung Pagoda, Strand Rd, Yangon, Myanmar

วัดหลงซันซื่อ (Longshan Temple)

วัดหลงซัน หรือ “วัดเขามังกร” วัดโบราณที่มีอายุร่วม 276 ปี ภายในประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม วัดแห่งนี้ผ่านการบูรณะมาหลายครั้งทั้งจากเหตุแผ่นดินไหวในอดีตและความเสียหายที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ที่น่าประหลาดใจที่สุด คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมไม่เคยได้รับความเสียหายใด ๆ จากเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงเลย ถือเป็นเหตุปาฏิหาริย์และทำให้ผู้คนต่างก็หลั่งไหลมาสักการะขอพรที่วัดนี้กันอย่างมากมาย

Address: No. 211, Guangzhou Street, Wanhua District, Taipei City, Taiwan

วัดหว่องไท่ซิน (Wong Tai Sin Temple)

วัดหลงซันซื่อ (Longshan Temple) วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดพระเจดีย์โบตะตอง หรือวัดเทพทันใจ เป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 2,000 ปี เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเข้าไปภายในได้ ด้านฝาผนังใต้ฐานพระเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายองค์พระเจดีย์มาจัดแสดงไว้ ไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้คือ สักการะขอพรจากพระเจ้าทันใจและเทพกระซิบที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งหรือวัดหวังต้าเซียน วัดเก่าแก่กว่าร้อยปีและมีชื่อเสียงโด่งดังของฮ่องกง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฮ่องกง ภายในประดิษฐานเทพเจ้า 5 องค์ ได้แก่ เทพเจ้าหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้าที่เทพหยุคโหลว และศาลของท่านขงจื้อ อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีจุดสักการะเทพเจ้าที่คุ้มครองตามปีเกิดอีกด้วย ขึ้นชื่อในเรื่องของการขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านการงานและด้านความรัก

Address: 2 Chuk Yuen Rd, Chuk Un, Hong Kong

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดที่มีเอกลักษณ์คือพระปรางค์ นอกจากไหว้พระปรางค์แล้วยังสามารถสัมผัสความงดงามของวัดอรุณฯ ในยามเย็นบริเวณท่าเตียน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

Address: 34 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published.