The Stunning Places in Nakorn Si Thammarat ท่องเมืองคอน นครสองธรรม

นครศรีธรรมราช เมืองคอน “นครสองธรรม” เมืองประวัติศาสตร์ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยโบราณที่มีดีทั้งแหล่งธรรมะและธรรมชาติล้ำค่าทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่สงบเรียบง่ายอาหารหรอยแรง อยากปักหมุดเที่ยวปักษ์ใต้ ต้องห้ามพลาดแดนดินถิ่นสุดท้ายของตำนานศรีปราชญ์แห่งนี้

ศาลหลักเมืองนคร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2530 เป็นจุดกำเนิดของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพที่ปกป้องรัก ษ า เ มือ ง น ค ร ศ รีธ ร ร ม ร า ชศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญ ๆ มาโดยตลอด ภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยทรงเหมราชลีลาสีขาว 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองทำจากไม้ตะเคียนทอง ด้านบนสุดของเสาแกะสลักเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์) งดงาม อาคารเล็ก 4 หลังที่รายล้อม ถือเป็นบริวารสี่ทิศเรียกว่าศาลจตุโลกเทพประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง

กำแพงเมืองเก่าร่องรอยเมืองโบราณในอดีต

ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเมื่อครั้งตั้งเมือง ผ่านการบูรณะหลายครั้งตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์โดยอาศัยแนวกำแพงเดิม กำแพงเมืองที่กรมศิลปากรซ่อมไว้ให้เห็นใบเสมาและแนวป้อมในปัจจุบัน เป็นกำแพงด้านเหนือด้านอื่น ๆ พังทลายเห็นเพียงซากอิฐซากดิน สันนิษฐานว่ากำแพงนี้สร้างสมัยพระนารายณ์มหาราชตามแบบCHATEAU ของฝรั่งเศสโดยได้รับอิทธิพลจากนายช่างและสถาปนิกที่เข้ามาในสมัยนั้น

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ เรือนปั้นหยาโบราณอายุกว่า 110 ปี

อยู่เยื้องกับวัดพระมหาธาตุฯ เป็นบ้านของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ นายอำเภอเมืองกลายสมัยรัชกาลที่ 6ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนและปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันทายาทได้บูรณะบ้านให้เข้าชมความสวยงามฟรี มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ/ขนม บ้านหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2556จากสมาคมสถาปนิกสยามด้วย

ปากพนัง

อดีตเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายที่เคยรุ่งเรือง ภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ตัวอำเภอมีแม่น้ำไหลผ่านไปจนถึงปากอ่าวปากพนังเคยเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพของภาคใต้ แต่เมื่อเกษตรกรหันมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ มีการตัดไม้ทำลายป่าปากพนังประสบปัญหาวิกฤตในเรื่องของน้ำทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งดินเค็ม ดินเปรี้ยว จนเป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้ของปากพนัง แม้จะสงบเงียบไม่คึกคักเหมือนวันเก่าแต่บรรยากาศของชุมชนเมืองเก่าที่นี่ก็มีเสน่ห์ควรค่าแก่การแวะไปเยี่ยมเยือน

ช้อปปิ้งพื้นเมืองที่ตลาด 100 ปีปากพนัง

ตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมมากว่า 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฝากฝั่งตะวันออก ร้านค้าเป็นเรือนไม้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นตลาดปรุงแต่งให้เก่าเหมือนที่อื่น ๆ จึงมีความเป็นธรรมชาติ สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริง มีสินค้าของฝากของดีเมืองปากพนังวางขายทั่วไป เช่น รังนก ขนมลามันขี้หนู (หัวมันชนิดหนึ่ง) แห้วพื้นบ้าน รวมถึงปลากระบอกร้า และไข่ปลากระบอกแดดเดียว และอาหารทะเลสด ๆ กุ้ง ปูม้า ปลาทะเล หอยแครง ผลผลิตจากชาวประมงพื้นบ้าน

บ้านรังนก สินค้าสร้างรายได้ให้ชาวปากพนัง

เมื่อราว 80 ปีก่อน นกนางแอ่นได้เริ่มเข้ามาอาศัยทำรังในบ้านเรือนของชาวปากพนัง เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยแมลงอาหารของนกนางแอ่น ชาวบ้านสามารถเก็บรังนกนางแอ่นขายได้ในราคาแพง จึงเริ่มมีการสร้างบ้านหรือตึกเป็นแท่งสี่เหลี่ยมคล้ายคอนโดสูงประมาณ 6 ชั้น ปิดทึบคล้ายถ้ำมีเพียงช่องเล็ก ๆ ให้นกบินเข้าออกได้ เป็นรังเทียมให้นกนางแอ่นอาศัยอยู่ เมื่อเข้าสู่ตัวอำเภอปากพนังจะเห็นคอนโดนกนางแอ่นเรียงรายอยู่ 2 ฝั่งถนน หรือ อยู่ริมสองฝากฝั่งแม่น้ำปากพนัง ถ้ามาช่วงนกกลับรังยามเย็น จะได้ยินเสียงนกดังเซ็งแซ่ คอนโดนกนางแอ่นจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์น่าชมของปากพนัง

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ

ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิตั้งอยู่ในบ้านบางปี้ อ.ปากพนังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สมดุลอีกครั้ง ทัศนียภาพโดยรอบประตูระบายน้ำมีความงดงาม เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำปากพนัง มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับมาพักผ่อนชมวิว สามารถมองเห็นปล่องไฟสูงของโรงสีข้าวเก่าแก่สมัยรัชกาลที่5 ที่ทางอำเภออนุรักษ์ไว้ บริเวณริมแม่น้ำฝั่งซ้ายใกล้ทางเข้าประตูระบายน้ำ เป็นอนุสรณ์สะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตของปากพนัง

แหลมตะลุมพุก

แหลมรูปจันทร์เสี้ยวที่ยื่นลงในทะเลบริเวณตอนบนของอำเภอปากพนังด้านในของแหลมติดกับอ่าวนครด้านนอก ติดกับอ่าวไทยเป็นชายหาดทรายสีขาวโค้งเรียวยาวราว 6 กม. ไปตามชายฝั่งทะเลมีต้นสนเป็นแนวยาว เมื่อห้าสิบปีก่อนที่นี่เป็นสถานที่เกิดมหาวาตภัยจากพายุโซนร้อนครั้งใหญ่คร่าชีวิตผู้คนนับพัน ปัจจุบันมีการปรับทัศนียภาพข อ ง ช า ย ห า ด แ ห ล ม ต ะ ลุม พุกให้งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีถนนไปถึงปลายแหลม นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วแหลมตะลุมพุกยังเป็นแหล่งร้านอาหารซีฟู๊ดราคาย่อมเยา ระยะทางจากตัวอำเภอปากพนังไปแหลมตะลุมพุก ประมาณ 40 กม.

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้

Add Your Heading Text Here

อยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางเหนือประมาณ 100 กม.ใกล้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่าวขนอมมีหาดทรายขาวเหมาะกับการเล่นน้ำโปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยมคือการล่องเรือชมโลมาสีชมพูที่มีเพียงแห่งเดียวในไทย ชมเขาหินพับผ้าซึ่งมีลักษณะเป็นหินวางซ้อนเรียงกันเป็นชั้น ๆ คล้าย ๆกับผ้าที่พับเรียงกันไว้คล้ายคลึงกับ PANCAKE ROCK ที่เมืองPUNAKAIKI นิวซีแลนด์ และนมัสการหลวงปู่ทวดพิสูจน์บ่อน้ำจืด ก ล า ง ท ะ เ ล ที่เ ก า ะ นุ้ย น อ กใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ควรพลาด อาทิ ไปนั่งชิลให้ปลาตอดเล่นท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นสปาปลาธรรมชาติที่สวนตาสรรค์

เที่ยวทั่วไทย จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

3 Replies to “The Stunning Places in Nakorn Si Thammarat ท่องเมืองคอน นครสองธรรม”

Leave a Reply

Your email address will not be published.