The Living Art Gallery ศูนย์กลางงานศิลปะฝีมือคนไทยที่รายล้อมไปด้วยความสุนทรีย์ขั้นสูงสุด

การเปิดตัว The Living Art Gallery ณ โครงการบลูทรี จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 63 ที่ผ่านมา นับเป็นการเปิดตัวแกลเลอรี่แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รวมงานศิลปะทุกแขนงจากทั่วทุกภาคของไทย เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตอย่างมีไลฟ์สไตล์ ไปกับการเสพงานศิลป์ และเตรียมตัวรองรับการจัดงานเฟสติวัลใหญ่แห่งปีของจังหวัดภูเก็ตอย่าง The Living Art Festival 2020 ที่กำลังจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 29 พ.ย. 63 โดยมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน

ภายในเทศกาลจะจัดแสดงงานศิลปะทุกแขนง รวมถึงอัตลักษณ์เรื่องอาหาร วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ งานฝีมือ องค์ความรู้พื้นถิ่น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยอีกด้วย กอร์ปกับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายประชารัฐ 4.0 ของดนตรีและรัฐบาลและสนับสนุนกลยุทธ์ของผู้สนับสนุนหลัก จึงพัฒนาให้งาน The Living Art Festival เป็นเทศกาลประจำปีที่จะสามารถสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและมีความยั่งยืนในอนาคต

ดังนั้นการเปิดตัว The Living Art Gallery จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนภายในประเทศ โดยการสนับสนุนการทำงานของศิลปินไทย รวมถึงการร่วมกันพัฒนางานหัตถกรรมพื้นถิ่นระหว่างนักออกแบบและชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสู่ระดับนานาชาติ

The Living Art Gallery เกิดขึ้นจากคุณ อ้อม สรณ์ฉัตร ไกรนรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเจ้าของงานเฟสติวัล ผู้มีประสบการณ์ด้านจัดงานเฟสติวัลระดับนานาชาติ และหลงใหลในงานศิลปะเป็นชีวิตจิตใจ โดยเล็งเห็นว่างานฝีมืออันประณีตจากชุมชุนในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยนั้น มีทั้งความงดงาม มีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ แต่น้อยคนนักที่จะได้สัมผัสด้วยกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคจึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง มาไว้ใน The Living art Gallery เพื่ออวดโฉมให้ชาวโลกได้เสพงานศิลป์กันอย่างจุใจ อีกทั้งยังจะสามารถช่วยให้ชุมชนนั้น ๆ มีรายได้แบบยั่งยืน เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกด้วย “การที่ได้ตัดสินใจเปิดแกลเลอรี่ที่ภูเก็ตนั้น เพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้น ๆ เป็นสถานที่อันสวยงาม มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย ซึ่งหากได้นำเอางานศิลปะ มารวมไว้ในที่เดียวกัน ก็จะสามารถทำให้เมืองภูเก็ตกลายเป็นศูนย์กลางของตลาดศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ได้ไม่ยาก อีกทั้ง มิสซิสคริสติน สเติร์น เจ้าของสถานที่ผู้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการบลูทรีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ความยั่งยืนทางธรรมชาติและซุมชน โดยได้พัฒนาพื้นที่กว่า 100 ไร่ ให้เป็นทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ และสวนน้ำ ดังนั้นเราจึงมีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อสร้างให้ภูเก็ตเป็น Creative City Hub หรือศูนย์กลางของเมืองสร้างสรรค์” อ้อม สรณ์ฉัตร The Living Art Gallery ได้รวมเอาผลงานศิลปะทุกแขนงจากศิลปินระดับประเทศไทยและต่างประเทศที่ทำงานร่วมกับนักออกแบบไทย อาทิ อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ปรมาจารย์งานปั้นดินเผาจากจังหวัดเชียงราย, รุ่งชีวัน คำวิต ดีไซน์เนอร์ผ้ามัดย้อม, พิชุภา โสภโณวงศ์ ศิลปินผู้หลงใหลในท้องทะเล, อวิกา สมัครสมาน ดีไซน์เนอร์สิ่งทอ, กลุ่มศิลปินวาดภาพไฟแรงจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร, ลิขิต ตันอุตม์ ศิลปินไฟแรงจากเชียงใหม่, ดุษฎี โชติพฤกษ์ ผู้สร้างสรรค์งานคราฟท์ต่าง ๆ โดยการใช้ดินฟีโม่, อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์ ศิลปินสีน้ำมือฉมัง และไก่ บัญชา ชุดวง สไตลิสต์ชื่อดังระดับแถวหน้าของเมืองไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ The Living Art Gallery ยังได้นำเทคโนโลยี ระบบ VR (Virtual Reality) และระบบ AR (Augmented Reality) ในการนำเสนองานแสดคงศิลปะและงานฝีมือทุกแขนง เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดในระดับสากลอีกด้วย ทำให้ The Living Art Gallery เปรียบเสมือนบ้านแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรีของทั้งเจ้าของบ้านและผู้มาเยือน ซึ่งรวบรวมงานศิลปะทุกแขนง อาหารการกิน วัฒนธรรม และดนตรี มาไว้ในแกลเลอรี่ได้อย่างครบถ้วน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 โซนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอัตลักษณ์ของเมืองภูเก็ตทั้งสิ้น เริ่มจาก
  • โซนที่ 1 เป็นวัฒนธรรมแบบเพอรานากัน หรือ บาบ๋า ย่าหยา ที่ยังมีให้เห็นกันอยู่มากในเมืองภูเก็ต
  • โซนที่ 2 เป็น Forest หรือโซนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของเมืองภูเก็ต
  • โซนที่ 3 เป็น Blue Ocean ความเป็นท้องทะเลและมหาสมุทรที่มีสีฟ้าสดใสงดงาม
  • โซนที่ 4 เป็นพื้นที่จัดการแสดง
The Living Art ณ โครงการบลูทรี ภูเก็ต เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน 15.00 – 22.00 น. หรือสามารถเข้าไปชมแกลเลอรี่ผ่านระบบ VR เสมือนจริง ได้ที่เว็บไซต์ www.thelivingartsthailand.com หรือสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดนัดล่วงหน้าที่โทร 065 926 9455 หรืออีเมล info@thelivingartsthailand.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.