ROAD TO YADING THE LAST SHANGRI-LA

อุทยานแห่งชาติย่าติง (Yading) ดินแดนที่ถูกกล่าวขานในชื่อ “แชงกรีล่าแห่งล่าสุด” ตั้งอยู่ในเขตเมืองเต้าเฉิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีนที่สุดแห่งความอุดมสมบูรณ์ของทางธรรมชาติแสนงดงามบนเทือกเขาสูง โอบล้อมด้วยป่าไม้เขียวขจี ทะเลสาบน้อยใหญ่สีสันแปลกตา และบรรยากาศอันสงบสุข ราวกับสวรรค์บนดินที่ควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้งในชีวิต GETTING AROUND SHANGRI – LA OLD TOWN // ย่านเมืองเก่าแชงกรีล่า //ย่านจงเตี้ยน หรือชื่อใหม่คือ ย่านแชงกรีล่า เป็นย่านเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,300…

View More ROAD TO YADING THE LAST SHANGRI-LA