ONE DAY TRIP IN PHRAE แพร่วันเดียว เที่ยวไหนดี

แพร่ เมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้นมาช้านาน แต่กลับไม่มีประวัติของตนเองจารึกไว้ในที่ใด ๆ การศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของเมืองแพร่จึงต้องอาศัยบันทึกในใบลานและหลักฐานของเมืองอื่น เช่น พงศาวดารโยนก ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นต้น สันนิษฐานว่าแพร่ก่อตั้งขึ้นมาก่อนกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีและมีอายุร่วมสมัยมาถึงอาณาจักรล้านนา แพร่จึงเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าไปเยือน เที่ยวแพร่เพียงวันเดียว ก็ต้องมนต์สะกดหลงรักเมืองเก่าเงียบสงบแห่งนี้ได้ไม่ยากวัดพระธาตุช่อแฮ วัดเก่าแก่พระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดแพร่ “ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มาไหว้พระธาตุช่อแฮ ก็เหมือนมาไม่ถึงจังหวัดแพร่” พระธาตุช่อแฮ เป็นองค์พระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(กระดูกส่วนข้อศอกด้านซ้ายและพระเกศาธาตุ)ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใครก็ตามที่มาเที่ยวแพร่ต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดพระธาตุจอมแจ้ง อีกหนึ่งวัดทรงคุณค่าในเมืองแพร่   เดิมเรียกว่า พระธาตุจวนแจ้งตามตำนานที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จถึงที่นี่จวนสว่างพอดี วัดนี้อยู่ห่างจากวัดพระธาตุช่อแฮไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามถนนสายป่าแดง…

View More ONE DAY TRIP IN PHRAE แพร่วันเดียว เที่ยวไหนดี