FASCINATING LAMPANG เยือนเขลางค์นครเมืองรองต้องห้ามพลาด

ลำปาง นครรถม้าแสนสงบที่เหมาะสำหรับปล่อย ชีวิตเดินอย่างช้า ๆ เที่ยวชมเมือง วัดวาอาราม สิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะเก่าแก่งดงาม สูดกลิ่นอาย เมืองล้านนาสำรวจแหล่งธรรมชาติบริสุทธิ์งดงาม สถานที่ท่องเที่ยวที่มีซุกซ่อนอยู่มากมาย ขัวสี่โก๊ง แลนด์มาร์คแรกที่ไม่ควรพลาด สะพานรัษฎาภิเศกเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางในฐานะ “ขัวสี่โก๊ง (สะพานสี่โค้ง)” “ขัวหลวง (สะพานใหญ่)” “ขัวขาว (สะพานขาว)” โดดเด่นด้วยรูปร่างที่เป็นเส้นโค้ง ทรงคันธนูรวม 4 โค้ง บริเวณหัวสะพานมีเครื่องหมายไก่ขาวและครุฑหลวงประดับไว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5…

View More FASCINATING LAMPANG เยือนเขลางค์นครเมืองรองต้องห้ามพลาด