BEST TIME IN NAKORNNAYOK วันเดียวเที่ยวสุขใจ ลัดเลาะไปนครนายก

นครนายก แม้ว่าจะเป็นเพียงจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคกลาง แต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าที่นี่นั้นเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานมากมาย ที่สำคัญยังเป็นจังหวัดที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อน และถ้าจะบอกว่าจังหวัดนครนายกเป็นเมืองในฝันของคนกรุงอีกจังหวัดหนึ่งก็คงจะไม่ผิดนัก สามารถไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้แบบใกล้ ๆ โดยจะเลือกเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับหรือค้างพักผ่อนก็ย่อมได้ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี สวนพุทธชยันดี 2,600 ปี บนพื้นที่ 53 ไร่ สามารถสังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่าสูงกว่า 13 เมตรบริเวณโดยรอบมีพระพุทธรูปตัวแทนพุทธสาวกอีก 1,250 องค์ภายในพื้นที่ยังมีศาลาค่าน้ำนมที่ใช้ในการจัดแสดงประติมากรรมการปั้นทรายขนาดใหญ่เป็นการเล่าพุทธประวัติผ่านการปั้นทรายที่น่าสนใจมาก ๆ…

View More BEST TIME IN NAKORNNAYOK วันเดียวเที่ยวสุขใจ ลัดเลาะไปนครนายก