LANTA ISLAND A Wondrous Place ลานตา ณ เกาะลันตา

เกาะลันตา เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยต่อเนื่องมายาวนานกว่าร้อยปี ประกอบด้วย เกาะลันตาใหญ่ และเกาะลันตาน้อย แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่บนเกาะลันตาใหญ่ ขณะที่เกาะลันตาน้อยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากแผ่นดิน เกาะลันตาจึงยังคงความสวยงามของหาดทรายและน้ำทะเลสะอาดเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์เกาะลันตามีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งหาดทราย ป่าไม้และภูเขา ชาวบ้าน และธรรมชาติในเกาะลันตาสามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่างกลมกลืนและต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกัน 5 กิจกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดในการสัมผัสความมหัศจรรรย์แห่งธรรมชาติและเสน่ห์วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะลันตา 1. ชุมชนศาลาด่าน ชมวิถีชาวเล ที่ไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาใกล้กับสะพานศิริลันตา เป็นที่ตั้งของชุมชนศาลาด่าน หมู่บ้านชาวเลเผ่าลูโมะลาโว้ย ที่เกิดขึ้นจากชาวไทยใหม่ ชาวไทย…

View More LANTA ISLAND A Wondrous Place ลานตา ณ เกาะลันตา