DOI LUANG CHIANG DAO ตะลุยขอบฟ้า ไปซบไอหมอก ที่..ดอยหลวงเชียงดาว

กิจกรรมการเดินป่าสำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยดอยหลวงเชียงดาวถือเป็นเป้าหมายการผจญภัยอันดับต้นๆ ที่ทุกคนต้องการไปพิชิต เพราะอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยแมกไม้นานาพรรณ เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเชียงดาวอย่างไม่ขาดสาย กิจกรรมการเดินป่าสำหรับนักท่องเที่ยวขาลุยดอยหลวงเชียงดาวถือเป็นเป้าหมายการผจญภัยอันดับต้นๆ ที่ทุกคนต้องการไปพิชิต เพราะอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยอยหลวงเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนยอดสูงสุดของดอยจะมีชื่อเรียกว่า “ดอยหลวงเชียงดาว” สูงถึง 2,275 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาสูงอันดับที่ 3 ของประเทศก่อนเริ่มต้นการเดินป่าแวะซื้อข้าวของ อาหารต่าง ๆที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเชียงดาว เพราะบนยอดดอยไม่มีร้านค้าจึงต้องจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพขึ้นไปเองทั้งหมด ทั้งเต๊นท์ ถุงนอนอาหารน้ำ ไฟฉาย…

View More DOI LUANG CHIANG DAO ตะลุยขอบฟ้า ไปซบไอหมอก ที่..ดอยหลวงเชียงดาว