เคทีซีเป็นสื่อกลางรวมน้ำใจสมาชิกบัตรเครดิตแบ่งปันรักและโอกาสให้กับเด็กยากไร้ ผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กว่า 38 ล้านบาท

STORY / Nov 17, 2023

เคทีซีเป็นสื่อกลางรวมน้ำใจสมาชิกบัตรเครดิตแบ่งปันรักและโอกาสให้กับเด็กยากไร้ ผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กว่า 38 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 38,067,065 บาท สมทบทุนให้กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าว สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีได้ร่วมกันใช้คะแนน KTC FOREVER และบริจาคผ่านบัตรเครดิตเคทีซี เพื่อมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กยากไร้ได้ไปโรงเรียนมีอาหารรับประทานอิ่มท้อง และเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป


ดร. บรรจงเศก กล่าวว่า “มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.ฯ เป็นองค์การพัฒนาเอกชนที่ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาตลอด 65 ปี โดยมีเด็กและเยาวชนกว่า 100,000 คน ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงาน “โครงการอุปการะเด็ก” และ “โครงการพิเศษ” อื่นๆ ของมูลนิธิ ”


travel เคทีซีเป็นสื่อกลางรวมน้ำใจสมาชิกบัตรเครดิตแบ่งปันรักและโอกาสให้กับเด็กยากไร้ ผ่านมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ กว่า 38 ล้านบาท

Traveller Man

นักเที่ยวตัวฉกาจ | Story: 25 | COMMENT: 265 | LIKE: 560

"ท่องเที่ยวไปใน ทุกที่"

Comment


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น