THE STUNNING PLACES IN NAKORN SI THAMMARAT ท่องเมืองคอน นครสองธรรม

STORY / Apr 26, 2022

THE STUNNING PLACES IN NAKORN SI THAMMARAT ท่องเมืองคอน นครสองธรรม

นครศรีธรรมราช เมืองคอน “นครสองธรรม” เมืองประวัติศาสตร์ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยโบราณที่มีดีทั้งแหล่งธรรมะและธรรมชาติล้ำค่าทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก...


วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่สงบเรียบง่ายอาหารหรอยแรง อยากปักหมุดเที่ยวปักษ์ใต้ ต้องห้ามพลาดแดนดินถิ่นสุดท้ายของตำนานศรีปราชญ์แห่งนี้


ศาลหลักเมืองนคร


ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช


สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2530 เป็นจุดกำเนิดของวัตถุมงคลจตุคามรามเทพที่ปกป้องรักษาเมืองนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญ ๆ มาโดยตลอด ภายในประกอบด้วยอาคารสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยทรงเหมราชลีลาสีขาว 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองทำจากไม้ตะเคียนทอง ด้านบนสุดของเสาแกะสลักเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์) งดงาม อาคารเล็ก 4 หลังที่รายล้อม ถือเป็นบริวารสี่ทิศเรียกว่าศาลจตุโลกเทพประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง


กำแพงเมืองเก่าร่องรอยเมืองโบราณในอดีต


กำแพงเมืองเก่า


ตามตำนานระบุว่าสร้างขึ้นครั้งแรกสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเมื่อครั้งตั้งเมือง ผ่านการบูรณะหลายครั้งตั้งแต่สมัยอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์โดยอาศัยแนวกำแพงเดิม กำแพงเมืองที่กรมศิลปากรซ่อมไว้ให้เห็นใบเสมาและแนวป้อมในปัจจุบัน เป็นกำแพงด้านเหนือด้านอื่น ๆ พังทลายเห็นเพียงซากอิฐซากดิน สันนิษฐานว่ากำแพงนี้สร้างสมัยพระนารายณ์มหาราชตามแบบ CHATEAU ของฝรั่งเศสโดยได้รับอิทธิพลจากนายช่างและสถาปนิกที่เข้ามาในสมัยนั้น


บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ เรือนปั้นหยาโบราณอายุกว่า 110 ปี
อยู่เยื้องกับวัดพระมหาธาตุฯ เป็นบ้านของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ นายอำเภอเมืองกลายสมัยรัชกาลที่ 6 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนและปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529 ปัจจุบันทายาทได้บูรณะบ้านให้เข้าชมความสวยงามฟรี มีร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ/ขนม บ้านหลังนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นปี 2556 จากสมาคมสถาปนิกสยามด้วย


ปากพนัง

อดีตเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายที่เคยรุ่งเรือง ภูมิประเทศเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ตัวอำเภอมีแม่น้ำไหลผ่านไปจนถึงปากอ่าวปากพนังเคยเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพของภาคใต้ แต่เมื่อเกษตรกรหันมาทำบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ มีการตัดไม้ทำลายป่าปากพนังประสบปัญหาวิกฤตในเรื่องของน้ำทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งดินเค็ม ดินเปรี้ยว จนเป็นที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 วันนี้ของปากพนัง แม้จะสงบเงียบไม่คึกคักเหมือนวันเก่าแต่บรรยากาศของชุมชนเมืองเก่าที่นี่ก็มีเสน่ห์ควรค่าแก่การแวะไปเยี่ยมเยือน


ช้อปปิ้งพื้นเมืองที่ตลาด 100 ปีปากพนัง

ตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมมากว่า 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฝากฝั่งตะวันออก ร้านค้าเป็นเรือนไม้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นตลาดปรุงแต่งให้เก่าเหมือนที่อื่น ๆ จึงมีความเป็นธรรมชาติ สะท้อนวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างแท้จริง มีสินค้าของฝากของดีเมืองปากพนังวางขายทั่วไป เช่น รังนก ขนมลามันขี้หนู (หัวมันชนิดหนึ่ง) แห้วพื้นบ้าน รวมถึงปลากระบอกร้า และไข่ปลากระบอกแดดเดียว และอาหารทะเลสด ๆ กุ้ง ปูม้า ปลาทะเล หอยแครง ผลผลิตจากชาวประมงพื้นบ้าน


บ้านรังนก สินค้าสร้างรายได้ให้ชาวปากพนัง

เมื่อราว 80 ปีก่อน นกนางแอ่นได้เริ่มเข้ามาอาศัยทำรังในบ้านเรือนของชาวปากพนัง เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยแมลงอาหารของนกนางแอ่น ชาวบ้านสามารถเก็บรังนกนางแอ่นขายได้ในราคาแพง จึงเริ่มมีการสร้างบ้านหรือตึกเป็นแท่งสี่เหลี่ยมคล้ายคอนโดสูงประมาณ 6 ชั้น ปิดทึบคล้ายถ้ำมีเพียงช่องเล็ก ๆ ให้นกบินเข้าออกได้ เป็นรังเทียมให้นกนางแอ่นอาศัยอยู่ เมื่อเข้าสู่ตัวอำเภอปากพนังจะเห็นคอนโดนกนางแอ่นเรียงรายอยู่ 2 ฝั่งถนน หรือ อยู่ริมสองฝากฝั่งแม่น้ำปากพนัง ถ้ามาช่วงนกกลับรังยามเย็น จะได้ยินเสียงนกดังเซ็งแซ่ คอนโดนกนางแอ่นจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์น่าชมของปากพนังประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ


ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ หนึ่งในโครงการพระราชดำริ


ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิตั้งอยู่ในบ้านบางปี้ อ.ปากพนังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สมดุลอีกครั้ง ทัศนียภาพโดยรอบประตูระบายน้ำมีความงดงาม เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำปากพนัง มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับมาพักผ่อนชมวิว สามารถมองเห็นปล่องไฟสูงของโรงสีข้าวเก่าแก่สมัยรัชกาลที่5 ที่ทางอำเภออนุรักษ์ไว้ บริเวณริมแม่น้ำฝั่งซ้ายใกล้ทางเข้าประตูระบายน้ำ เป็นอนุสรณ์สะท้อนความรุ่งเรืองในอดีตของปากพนัง


แหลมตะลุมพุก

แหลมรูปจันทร์เสี้ยวที่ยื่นลงในทะเลบริเวณตอนบนของอำเภอปากพนังด้านในของแหลมติดกับอ่าวนครด้านนอก ติดกับอ่าวไทยเป็นชายหาดทรายสีขาวโค้งเรียวยาวราว 6 กม. ไปตามชายฝั่งทะเลมีต้นสนเป็นแนวยาว เมื่อห้าสิบปีก่อนที่นี่เป็นสถานที่เกิดมหาวาตภัยจากพายุโซนร้อนครั้งใหญ่คร่าชีวิตผู้คนนับพัน ปัจจุบันมีการปรับทัศนียภาพของชายหาดแหลมตะลุมพุกให้งดงามเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีถนนไปถึงปลายแหลม นอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วแหลมตะลุมพุกยังเป็นแหล่งร้านอาหารซีฟู๊ดราคาย่อมเยา ระยะทางจากตัวอำเภอปากพนังไปแหลมตะลุมพุก ประมาณ 40 กม.


อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้

อยู่ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางเหนือประมาณ 100 กม.ใกล้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่าวขนอมมีหาดทรายขาวเหมาะกับการเล่นน้ำโปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยมคือการล่องเรือชมโลมาสีชมพูที่มีเพียงแห่งเดียวในไทย ชมเขาหินพับผ้าซึ่งมีลักษณะเป็นหินวางซ้อนเรียงกันเป็นชั้น ๆ คล้าย ๆกับผ้าที่พับเรียงกันไว้คล้ายคลึงกับ PANCAKE ROCK ที่เมือง PUNAKAIKI นิวซีแลนด์ และนมัสการหลวงปู่ทวดพิสูจน์บ่อน้ำจืดกลางทะเลที่เกาะนุ้ยนอกใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ควรพลาด อาทิ ไปนั่งชิลให้ปลาตอดเล่นท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นสปาปลาธรรมชาติที่สวนตาสรรค์
TAG : นครศรีธรรมราช เที่ยวนคร travel NAKORN SI THAMMARAT เมืองคอน

travel THE STUNNING PLACES IN NAKORN SI THAMMARAT ท่องเมืองคอน นครสองธรรม

Sakura Pink

ปรมาจารย์การท่องเที่ยว | Story: 12 | COMMENT: 126 | LIKE: 155

ชื่นชอบการท่องเที่ยว บันทึกภาพถ่ายในทุกๆ การเดินทาง เพราะเราเชื่อว่า ทุกๆ ภาพถ่ายจะสามารถเก็บทุกๆ ความทรงจำ ทุกๆ ความรู้สึก เมื่อวันนึง ที่เราย้อนกลับมามองมันอีกครั้ง

Comment


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น