THE MOST BEAUTIFUL CHURCHES AROUND THAILAND

STORY / Apr 21, 2022

THE MOST BEAUTIFUL CHURCHES AROUND THAILAND

โบสถ์คริสต์ สวย สุดอลังการทั่วไทย

ออกไปสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้เรื่องราวใหม่ ๆ กับโบสถ์คริสต์ แสนสวย สุดอลังการทั่วเมืองไทย ที่จะทำให้เราประทับใจกับความศรัทธาอย่างแรงกล้าในศาสนา ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่ถือว่าเป็นร่องรอยของประวัตศาสตร์อันล้ำค่า ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

SANTA CRUZ CHURCH

โบสถ์ซางตาครู้ส

กรุงเทพฯ


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2459

FOUNDER: บาทหลวงกูเลียลโม กิ๊น ดา ครู้ส ชาวโปรตุเกส


โบสถ์ซางตาครู้ส หรือที่รู้จักกันในชื่อว่าวัดกุฎีจีน โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเก่าแก่ที่อยู่คู่ชุมชนกุฏิจีนริมแม่น้ำเจ้าพระยามานานกว่า 100 ปี แต่เดิมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงพระราชทานที่ดินให้กับชาวโปรตุเกสที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาจึงทำให้อาคารบ้านเรือนส่วน์ใหญ่ในชุมชนกุฏิจีนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกและถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิคผสมเรเนอซองส์รวมถึงโบสถ์ซางตาครู้สด้วย

ตัวโบสถ์มีจุดเด่นคือยอดโดมเป็นหอระฆังแปดเหลี่ยมประดับด้วยลวดลายของไม้กางเขน ตั้งโดดเด่นสวยงามเป็นธีมเดียวกันกับชุมชนรอบข้างทำให้ถ่ายรูปออกมาดูสวยงามทุกมุมมองราวกับว่าเรากำลังชมโบสถ์อยู่ในยุโรปเลยไม่มีผิดนอกจากนี้ชุมชนกุฏิจีนยังมีโซนบ้านเรือนแบบจีน โบราณอีกด้วย สามารถเดินเท้าไปชมความงามของวัฒนธรรมที่แตกต่างใกลกับโบสถ์ซางตาครู้ส เพียงไม่กี่นาที


ADDRESS: 112 ซอยกุฎีจีน แขวงวัดกัลยา เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

TEL: 02 472 0154

OPENING HOURS: จันทร์ – เสาร์ 17.00 – 19.30 น. / อาทิตย์ 6.00 น. 8.30 น. และ 19.00 น. (พิธีมิสซา)

TIP

ชุมชนวัดกุฏิจีนมีขนมขึ้นชื่ออย่างขนมฝรั่งกุฎีจีน เป็นขนมลูกผสมระหว่างจีนกับตะวันตก ตัวขนมเป็นตำรับขนมโปรตุเกสที่มีส่วนผสมแป้งสาลี ไข่เป็ด และน้ำตาลผสมให้เข้ากันแล้วอบในเตาถ่าน สวนหน้าของขนมเป็นจีน มีลูกเกด ลูกพลับ ฟักเชื่อมน้ำตาลทรายอร่อยมากต้องลองASSUMPTION CATHEDRAL

อาสนวิหารอัสสัมชัญ

กรุงเทพฯ


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2352

FOUNDER: บาทหลวงปาสกัล ชาวโปรตเกส


อาสนวิหารอัสสัมชัญ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอายุเก่าแก่กว่า 200 ปีที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนอซองส์สวยงามอลังการ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและกระจกสีจากฝรั่งเศสและอิตาลี พร้อมด้วยประติมากรรมทางศาสนาคริสต์และจิตรกรรมภาพเขียนสีเฟรสโก้ เป็นเทคนิคการเขียนสีลงบนปูนขณะที่ปูนยังไม่แห้งซึ่งหาชมผลงานได้ยากในปัจจุบัน มีชื่อเสียงด้านความสวยงามจนได้รับความนิยมในการใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานของชาวคริสต์ในประเทศไทยกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้อาสนวิหารอัสสัมชัญยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาอีกด้วย


ADDRESS: 57 ซอยโอเรียนเต็ล อเวนิว แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ

TEL: 02 237 5277

OPENING HOURS: จันทร์ – เสาร์ 17.00 – 19.30 น. / อาทิตย์ 6.00 น. 8.30 น. และ 19.00 น. (พิธีมิสซา)


DO YOU KNOW

อาสนวิหารอัสสัมชัญ ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกและพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 35 ปี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา


HOLY ROSARY CHURCH

วัดกาลหว่าร์

กรุงเทพฯ


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2434

FOUNDER: บาทหลวงแดซาลส์ ชาวฝรั่งเศส


หรือวัดแม่พระลูกประคำ โบสถ์คริสตเก่าแก่อายุกว่า 120 ปีที่มีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคเป็นศาสนสถานที่สำคัญต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และยังถือเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวคริสต์ที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จุดไฮไลท์คือสวนหลังคาโบสถ์ที่เป็นยอดโดมแบบสูงแหลมน่าจดจำ ภายในมีรูปปั้นพระศพของพระเยซูเจ้า รวมไปถึงรูปปั้นแม่พระองค์อุปถัมภ์และรูปพระนางมารีอาในท่าประทับยืนบนดวงจันทร์ที่ผู้อพยพชาวโปรตุเกสในอดีตนำมาจากกุรงศรีอยุธยาในครั้งที่เสียกรุงแกพม่าแล้วประดิษฐานไว้ที่โบสถ์แห่งนี้อีกด้วยถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่ทรงคุณค่าและสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย


ADDRESS: 1318 ซอยวานิช 2 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

TEL: 02 266 4849

OPENING HOURS: ทุกวัน 6.00 -17.15 น. / อาทิตย์ 9.00 น. (พิธีมิสซา)


DO YOU KNOW

คำว่า “กาลหว่าร์” มีที่มาจากคำว่า Calvary ซึ่งเป็นเนินเขาที่เชื่อว่าเป็นสถานที่ตรงกางเขนพระเยซูNATIVITY OF OUR LADY CATHEDRAL

อาสนวิหารพระแม่บังเกิด

สมุทรสงคราม


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2439

FOUNDER: บาทหลวงเปาโล ซัลมอน ชาวฝรั่งเศส


หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์บางนกแขวก” โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เก่าแก่อายกุว่า 120 ปี ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองที่ถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคแบบฝรั่งเศสฉาบด้วยปูนดำ มีหอระฆังสูงยอดแหลมอยู่ตรงกลาง ภายในประดับสวยงามโอ่อ่าด้วยกระจกสีสแตนกลาส ซุ้มประตูและหน้าต่างที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระมารดาและนักบุญท่านอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นพระเยซูที่สง่างาม ดูโดยรวมแล้วงดงามอลังการเป็นอย่างมาก ประกอบด้วยทัศนียภาพรอบข้างที่สวยงาม ยิ่งช่วยทำให้จิตใจสงบสุขทุกครั้งที่ได้ไปเยือน


ADDRESS: หมู่ 7 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม

TEL: 034 761 347

OPENING HOURS: เปิดทุกวัน 8.00 – 17.00 น. ภายในเปิดเฉพาะ พุธ – เสาร์ 8.00 – 16.00 น. / อาทิตย์ 6.30 น. 9.00 น. และ 10.00 – 16.00 น.CATHEDRAL OF THE IMMACULATE CONCEPTION

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

จันทบุรี


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2273

FOUNDER: บาทหลวงเฮิ้ต โตแลนติโน ชาวญวน


โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกชื่อดังที่มีความเก่าแก่กว่า 290 ปี ตั้งแต่สมัยสงครามครั้งที่ 2 ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรี โดดเด่น์ด้วยตัวอาคารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่โตอลังการ โดยตัวโครงสร้างของอาคารใช้รู่ปแบบเดียวกันกับวิหารน์อทเทอร์ดัมในกรุงปารีส บริเวณลานด้านหน้าโบสถ์มีพระรูปของพระแม่มารีทรงประทับอยู่อย่างสง่างามถือเป็นมุมมหาชนที่ต้องมาถ่ายรูปสวย ๆ ปัจจุบันผู้คนนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวและปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก


ADDRESS: 1 หมู่ 10 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

TEL: 039 311 578

OPENING HOURS: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. / เสาร์ 9.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. / อาทิตย์ 11.00 – 16.00 น.

SAINT MICHAEL ARCHANGEL CATHEDRAL THARAE

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล

สกลนคร


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2508

FOUNDER: บาทหลวงมิคาแอล เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ชาวญวน


อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลในชุมชนท่าแร่ชุมชนคริสตชนที่มีชาวคริสตนิกายคาทอลิกจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยเมื่อ พ.ศ. 2427 คริสตชนชาวท่าแร่ 20 ครอบครัว ประมาณ 150 คน ทั้งชาวญวน ชาวไทญ้อสกลนคร ได้ทำการอพยพเข้ามาจากประเทศเวียดนาม ก่อนที่ชาวภูไทอื่น ๆ จะอพยพมาตั้งรกรากและเผยแพร่คริสต์ศาสนาในเวลาต่อมา จนกลายเป็นศูนย์กลางของคาทอลิกระดับเขตที่เรียกว่า มิสซังท่าแร่ – หนองแสง โดยมี “วัดมหาพรหม มีคาแอล” เป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑล ก่อนทำาการเปลี่ยนชื่อและบูรณะใหม่เป็น “อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล” ปัจจุบันมีชาวคริสต์ที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าแร่นับหมื่นคน

ตัวโบสถ์สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่รูปทรงสวยงามมีเอกลักษณ์ ลักษณะคล้ายรูปหัวเรือหมายถึงการน้ำอัครสังฆมณฑลใหม่ฝ่าคลื่นลมไปสู่ความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับสำเภาของโนอา อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้านนี้อีกด้วย ถือเป็นโบสถ์คริสต์อีกแห่งหนึ่งของไทยที่โดดเด่นงดงาม ทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์


ADDRESS: 71 บ้านท่าแร่ หมู่ 1 ถนนสกลนคร – นครพนม ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง สกลนคร

TEL: 042 751 090

OPENING HOURS: ทุกวัน 6.00 – 18.00 น.


WAT PHLENG CHURCH

โบสถ์คริสต์พระหฤทัย

ราชบุรี


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2423

FOUNDER: หลวงการ์โลเปตี ชาวฝรั่งเศส


โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสุดงดงามประจำจังหวัดราชบุรี ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าโบสถ์วัดเพลง เนื่องจากตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม ในอำเภอวัดเพลงที่มีประเพณีร้องเล่นเพลงกล่อมเด็กเพลงเรือและเพลงปรบไก่อันขึ้นชื่อนั่นเอง โดยแต่เดิมเป็นเพียงโบสถ์ไม้เล็ก ๆ จนกระทั้งได้เป็นลูกวัดของอาสนวิหารพระแม่บังเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ จงได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โบสถ์นี้มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมแหลมที่อยู่คู่กันขนาบข้างหน้าตัวอาคาร พร้อมกับลายปูนประดับที่วิจิตรบรรจง รวมถึงบัลลังก์เก่าภายในตัวโบสถ์ที่ทำมาจากธรรมาสน์ไม้สักเก่าที่สวยงามอันเกิดจากแรงศรัทธาของคริสตชนชาวบ้านเพลงที่ร่วมกันบริจาคเพื่อบูรณะโบสถ์แห่งนี้มาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน


ADDRESS: 112 ตำาบุลวัดเพิลง อำเภอวัดเพลง ราชบุรี

TEL: 032 399 277

OPENING HOURS: ทุกวัน 8.00 – 17.00 น. / ภายในเปิดเฉพาะวันที่มีพิธีมิสซา ในวันอาทิตย์ 6.30 น. และ 9.00 น.


WAT PHLENG CHURCH

โบสถ์คริสต์พระหฤทัย

ราชบุรี


ROMAN CATHOLIC CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2423

FOUNDER: หลวงการ์โลเปตี ชาวฝรั่งเศส


โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสุดงดงามประจำจังหวัดราชบุรี ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าโบสถ์วัดเพลง เนื่องจากตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อม ในอำเภอวัดเพลงที่มีประเพณีร้องเล่นเพลงกล่อมเด็กเพลงเรือและเพลงปรบไก่อันขึ้นชื่อนั่นเอง โดยแต่เดิมเป็นเพียงโบสถ์ไม้เล็ก ๆ จนกระทั้งได้เป็นลูกวัดของอาสนวิหารพระแม่บังเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ จงได้มีการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โบสถ์นี้มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมแหลมที่อยู่คู่กันขนาบข้างหน้าตัวอาคาร พร้อมกับลายปูนประดับที่วิจิตรบรรจง รวมถึงบัลลังก์เก่าภายในตัวโบสถ์ที่ทำมาจากธรรมาสน์ไม้สักเก่าที่สวยงามอันเกิดจากแรงศรัทธาของคริสตชนชาวบ้านเพลงที่ร่วมกันบริจาคเพื่อบูรณะโบสถ์แห่งนี้มาเป็นเวลานานหลายชั่วอายุคน


ADDRESS: 112 ตำาบุลวัดเพิลง อำเภอวัดเพลง ราชบุรี

TEL: 032 399 277

OPENING HOURS: ทุกวัน 8.00 – 17.00 น. / ภายในเปิดเฉพาะวันที่มีพิธีมิสซา ในวันอาทิตย์ 6.30 น. และ 9.00 น.TRANG CHURCH

คริสตจักรตรัง

ตรัง


PROTESTANT CHURCH

SINCE: พ.ศ. 2458

FOUNDER: บาทหลวง ดัลแลป ชาวอเมริกา


โบสถ์คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์เล็ก ๆ ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรังที่มีความเก่าแก่มากกุว่า 100 ปี ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายป้อมปราการสีเหลืองไข่ไก่ มีหอระฆังส่งตั้งอยู่ด้านหน้าโบสถ์ บริเวณโดยรอบตกแต่งไปด้วยสวนต้นไม้สีเขียวขจี ดูสวยงามคลาสสิกนอกจากนี้ยังมีอาคารสำหรับปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กันถึงแม้ว่าอาจจะไม่โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมมากนัก แต่คริสตจักรตรังถือเป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญต่อชุมชนและจังหวัดตรังเป็นอย่างมากจนถูกยกให้เป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของเมืองตรังที่ควรค่าแก่การไปเที่ยวชม


ADDRESS: 24 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง ตรัง

TEL: 075 222 311

OPENING HOURS: ทุกวันอาทิตย์ 10.30 – 12.00 น.
TAG : โบสถ์คริสต์ โบสถ์ COVERSTORY สถาปัตยกรรม

travel THE MOST BEAUTIFUL CHURCHES AROUND THAILAND

Traveller Man

นักเที่ยวตัวฉกาจ | Story: 25 | COMMENT: 265 | LIKE: 560

"ท่องเที่ยวไปใน ทุกที่"

Comment


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น