NATURE DISCOVERY IN THAILAND RAMSAR SITE

แรมซาร์ ไซต์ ลมหายใจแห่งสายน้ำและพงไพร จุดหมายท่องเที่ยวเมืองรองทั่วไทย

ไทยแลนด์ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศบริสุทธิ์และต้นไม้เขียวขจีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง สัมผัสความงามที่อยู่ใกล้ตัว เริงร่าท้าหน้าฝนไปด้วยกันที่จุดหมายแรมซาร์ไซต์ พื้นที่ชุ่มน้ำ 6 แห่งทั่วไทยที่อุดมไปด้วยระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย สวรรค์บนดินแห่งมวลแมกไม้และสัตว์ป่านานาชนิด และยังเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของผู้คนที่หลงรักในวิถีแห่งธรรมชาติอีกด้วย แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) คือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ที่จัดขึ้นที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน เมื่อปีพ.ศ. 2514 พบในเขตชีวภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม เป็นพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสายพันธ์ุพืชและสัตว์ และชุมชนประชากรทางนิเวศน์ของนกน้ำและปลาปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ในทะเบียนแรมซาร์ไซต์รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง อยู่ในจังหวัดเชียงราย สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์ พังงา ตรัง ระนองกระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราชนราธิวาส บึงกาฬ และพังงา 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย เชียงราย

เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติที่ถูกล้อมรอบด้วยเนินเขา ต่อมาทางได้มีการสร้างเขื่อนกั้นทางน้ำ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบย่อย ๆ ขึ้น มีพื้นที่ประมาณ 2,711 ไร่ เป็นที่รู้จักในชื่อ “ทะเลสาบเชียงแสน” มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติด้วยพืชพรรณที่หลากหลายและเป็นที่อาศัยหากินของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดต่าง ๆ ประกอบกับภูมิประเทศมีทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบ ทะเลสาบเชียงแสนจึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแสนสำราญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทัศนศึกษาชมวิถีชีวิตของนกน้ำหลากหลายสายพันธุ์ในบริเวณนี้กันอย่างคึกคัก

Address: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม

พบกับความมหัศจรรย์ของสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยมากมาย โดยเฉพาะ “หอยหลอด” ที่มีปริมาณมากที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ “ดอนหอยหลอด” นั่นเอง พื้นที่แห่งนี้เกิดจากการทับถมกันของตะกอนดินปนทรายที่ชาวบ้านเรียกกันว่าทรายขี้เป็ด เมื่อสะสมกันเป็นระยะเวลานาน ก่อเกิดเป็นสันดอนที่มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กม. ยาว 5 กม. และยื่นออกไปในทะเลยาว 8 กม. ในช่วงเวลาน้ำลงจะมีสันดอนโผล่ขึ้นมาชัดเจน จะเห็นชาวบ้านออกมาจับหอยหลอดกันอย่างเนืองแน่น โดยใช้ไม้ไผ่เล็ก ๆ ขนาดก้านธูป จุ่มปูนขาวแล้วเทลงไปในรู เมื่อหอยหลอดเมาปูนจะโผล่ขึ้นมาให้จับ จนเกิดเป็นกิจกรรมสุดหรรษาของนักท่องเที่ยวที่ได้หยอดปูนจับหอยหลอดด้วยตัวเองอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่คาบเกี่ยวระหว่างอ.กุยบุรี และ อ.ปราณบุรี ห่างจากอ.หัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตร.กม. หรือ 61,300 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีที่ราบน้ำท่วมถึงอยู่ริมชายฝั่งทะเล เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและนกนานาชนิด มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ครบถ้วน ทั้งทะเลสาบ น้ำตก และป่าดิบชื้น เป็นดั่งสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและนักผจญภัยอย่างแท้จริง

Address: ดอนหอยหลอด ต.บางจะเกร็ง ต.แหลมใหญ่ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ACTIVITY!

สามารถเช่าเรือบริเวณศาลาอาภากรใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพรฯ เพื่อชมดอนหอยหลอด หรือสัมผัสวิธีการจับหอยหลอด ราคาเช่าลำละ 60 บาท นั่งได้ไม่เกิน 6 คน หรือราคาต่อคน ๆ ละ 10 บาท

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด สมุทรสงครา

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่คาบเกี่ยวระหว่างอ.กุยบุรี และ อ.ปราณบุรี ห่างจากอ.หัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตร.กม. หรือ 61,300 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน มีที่ราบน้ำท่วมถึงอยู่ริมชายฝั่งทะเล เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและนกนานาชนิด มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ครบถ้วน ทั้งทะเลสาบ น้ำตก และป่าดิบชื้น เป็นดั่งสวรรค์ของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติและนักผจญภัยอย่างแท้จริง

Address: อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

DO YOU KNOW

ตามตำนานเล่ากันมาว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลที่มีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมายในสมัยนั้นมีขบวนเรือสำเภาจีน แล่นผ่านมาและประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปางไป แต่คนบนเรือที่รอดชีวิตได้กระจัดกระจายไปอยู่ตามเกาะต่าง ๆ จำนวน 300 คน จึงเป็นที่มาของชื่อ “เกาะสามร้อยรอด” ต่อมาเพี้ยนเป็น “เขาสามร้อยยอด” จนถึงปัจจุบัน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน - ปากคลองกะเปอร์- ปากแม่น้ำกระบุรี ระนอง

พื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและในเขตอินโด – แปซิฟิก มีนื้อที่ 677,625 ไร่ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของสัตว์สงวนและพืชพรรณหลากหลายสายพันธุ์ ประกอบด้วยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำหลายแบบที่ผสมผสานกันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำผืนใหญ่ ได้แก่ หาดเลน หาดทราย แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลนดึกดำบรรพ์ที่สุด ทำให้พื้นที่แห่งนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาสูดอากาศ บริสุทธิ์ในป่าชายเลนเขียวขจี ทักทายนกน้ำหลายสายพันธุ์ เดินทอดน่องบนหาด ทรายขาวริมฝั่งทะเล และดำน้ำดูปะการังกันเป็นจำนวนมาก

Address: อุทยานแห่งชาติแหลมสน ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบง - ปากน้ำตรัง ตรัง

พื้นที่ชุ่มน้ำที่ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะคือ แม่น้ำ ปากแม่น้ำ และชายฝั่งทะเล ซึ่งทำให้เกิดเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศประกอบด้วยป่าชายเลน แหล่งน้ำกร่อย ชายหาดหิน แนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล เป็นต้น
อีกทั้งยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมความงดงามของธรรมชาติได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือไปดำน้ำชมแหล่งปะการังและหญ้าทะเล หรือพายเรือคายักไปตามแนวป่าชายเลนชมความร่มรื่นของแมกไม้นานาชนิด และสอดส่องสัตว์ป่าสงวนที่มักจะโผล่มาให้พบเห็นอยู่เสมอ

Address: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.นาเกลือ / ต.ลิบง / ต.หาดสำราญ อ.สิเกา / อ.ปะเหลียน / อ.กันตัง จ.ตรัง

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บึงกาฬ

แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 11,000 ไร่ เป็นโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งของกรมชลประทาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มีรูปร่างยาวเรียวมีส่วนโค้งนิด คล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว มีป่าโปร่งกับป่าดงดิบแล้งโอบล้อม ตรงกลางบึงมีเกาะสันดอนขนาดใหญ่ 2 – 3 แห่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ สัตว์น้ำและพืชน้ำหลายชนิด รวมไปถึงปลาพันธุ์หายากอย่าง ปลาบู่แคระ อีกทั้งยังมีระบบนิเวศน์ที่หลากหลายทั้งทะเลสาบ น้ำตกและป่าดิบชื้น ทำให้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเดินป่าสำรวจธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก

Address: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

เที่ยวทั่วไทย จองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถเช่า ที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050

Leave a Reply

Your email address will not be published.