เคทีซีผนึกกับ อพท. ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมพูดกับพันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และนายสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาในด้านการท่องเที่ยว ร่วมคิดต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน 2 พื้นที่พิเศษเพื่อผลักดัน 9 กิจกรรมการท่องเที่ยวจากชุมชนเข้าสู่ตลาดธุรกิจการท่องเที่ยว หวังเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวไทย พร้อมช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานอพท.เมื่อเร็ว ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.