How To ป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ในการเดินทาง ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด

สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 หรือไวรัสโคโรน่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลาย ดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ MY WORLD ห่วงใยสมาชิกนักเดินทางทุกท่าน ขอเสนอวิธีการป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19 ที่ควรฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกการเดินทาง

1. สวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานและหลังจากถอดทิ้ง ให้รีบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลให้สะอาด
2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น
3. หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสบู่ งดใช้มือ ลูบ แกะ เกาขยี้ตาหรือสัมผัสใบหน้า
4. เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด มีมลภาวะและมีคนพลุกพล่านเป็นเวลานาน ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม เป็นหวัดหากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
5. เลี่ยงการสัมผัสในจุดสาธารณะหากไม่จำเป็น เช่น ประตู ราวบันได ถาดวางอาหาร ที่พักแขน หรืออื่น ๆ
6. เมื่อไอและจามให้ใช้ข้อพับ ข้อศอกหรือใช้ทิชชู่ปิดปาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ
7. หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์ มีชีวิต ไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดสัตว์ที่ป่วยหรือตาย หลีกเลี่ยงเมนูพิสดารต่าง ๆ ทานอาหารที่ สะอาดและปรุงสุกเท่านั้น
8. ผู้ที่ไม่สบายหรือมีไข้ควรชะลอการเดินทางจนกว่าจะหายดี เพราะหากมีอาการป่วย สายการบินอาจปฏิเสธตั๋วบินของท่านได้
9. หากรู้สึกป่วยระหว่างเดินทางให้รีบแจ้งลูกเรือเพื่อให้ได้รับการดูแลเบื้องต้นและรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
10. เมื่อเดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือในพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการไม่บาย มีไข้ ไอ เจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบสวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ในทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เพื่อรักษาอาการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.