How To ป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ในการเดินทาง ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด

สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 หรือไวรัสโคโรน่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลาย ดังนั้นการป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ MY WORLD ห่วงใยสมาชิกนักเดินทางทุกท่าน ขอเสนอวิธีการป้องกันตัวเองและลดความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19 ที่ควรฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกการเดินทาง 1. สวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานและหลังจากถอดทิ้ง ให้รีบล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลให้สะอาด2. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น3. หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสบู่ งดใช้มือ ลูบ แกะ เกาขยี้ตาหรือสัมผัสใบหน้า4. เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด…

View More How To ป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19 ในการเดินทาง ปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุด