The JW’s Luxury Wedding Fair โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok)

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC พบกับข้อเสนอดีๆมากมายที่งาน The JW’s Luxury Wedding Fair 2017


ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. – 18.00 น.

จองแพ็กเกจในงาน รับคุ้ม 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 รับฟรี ห้องพัก “Deluxe Room” จำนวน 1 คืน รวมอาหารเช้า (ในวันแต่งงาน)
 • ต่อที่ 2 รับเพิ่ม บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท เมื่อชำระค่ามัดจำแพ็กเกจแต่งงานภายในงาน
  – รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท เมื่อชำระค่ามัดจำแพ็กเกจแต่งงาน 100,000 บาทขึ้นไป
  – รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท เมื่อชำระค่ามัดจำแพ็กเกจแต่งงาน 200,000 บาทขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02 656 7700

ดูโปรโมชั่น Wedding อื่น ๆ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC คลิก

หมายเหตุ :

 • สงวนสิทธิ์มอบบัตรของขวัญเซ็นทรัลให้กับยอดการใช้จ่ายสำหรับการจัดงานหมั้นและงานแต่งงาน โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยจะต้องชำระเงินในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เท่านั้น
 • บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มหาชน หรือ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานของรัฐ, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD และบัตรเครดิต KTC CASH BACK ไม่สามารถใช้สิทธิ์รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดรางวัลสูงสุด ห้องพักดีลักซ์รูม 1 ห้อง/บัตรของขวัญเซ็นทรัล 1 ใบ/บัตร/คู่แต่งงาน เท่านั้น
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งให้สมาชิกบัตรฯ ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ
 • ของสมนาคุณตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิไปยังผู้อื่นได้
 • มูลค่าของสมนาคุณตามที่ระบุ เป็นมูลค่าที่กำหนดโดยผู้จำหน่ายของสมนาคุณ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่สมาชิกได้รับของสมนาคุณ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนของสมนาคุณทั้งหมดหรือบางส่วนรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่าสมาชิกมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ หรือใช้บัตร KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์เพื่อเก็งกำไร ใช้บัตร KTC ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภคหรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบของสมนาคุณให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 • เคทีซีไม่ใช่ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของร้านค้านั้นๆ
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.