เที่ยวแรงได้ไม่ต้องง้องานแฟร์ ณ พันธมิตรทัวร์ที่ร่วมรายการ

KTC แจกจริงกว่า 5OO,OOO บาท เที่ยวแรงได้ไม่ต้องง้องานแฟร์ ณ พันธมิตรทัวร์ที่ร่วมรายการ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC
เที่ยวแรงได้ไม่ต้องง้องานแฟร์ ณ พันธมิตรทัวร์ที่ร่วมรายการ
แรงจริง 2 ต่อ

 • ต่อที่ 1 แบ่งชำระสบาย ๆ KTC FLEXI 0% นานสูงสุด เดือนกับพันธมิตรที่ร่วมรายการ
 • ต่อที่ 2 รับเลยกระเป๋าแม่ลูกมูลค่า 5,490 บาท เพียงใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป ณ พันธมิตรทัวร์ที่ร่วมรายการ

18 ก.ย. – 24 ก.ย. 60

พันธมิตรที่ร่วมรายการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมMajestic Travel International02 652 2000LOGOMajesticTravel.jpgS.B.A. Travel02 635 3655LOGO-SBASiam Orchard Group02 612 8500LOGO-SiamOrchid.jpg

 

ดูรายละเอียดโปรโมชั่นสุดพิเศษอื่น ๆ
 จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์
 โปรโมชั่นทัวร์
 จองรถเช่าออนไลน์
 ประกันการเดินทาง

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ข้อเสนอ เงื่อนไข ราคาแพ็กเกจ/ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ร้านค้าพันธมิตรกำหนด
 2. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการนั้น ๆ กรณีสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ ต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับบริษัทตัวแทน ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ

เงื่อนไขการแจกของกำนัล

 1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิต KTC 1 ท่าน / 1 สิทธ์ ตลอดแคมเปญ
 2. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด แลกรับตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะจัดส่งตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นสุดงาน
 3. ของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
 4. เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการ และของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิตKTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิต KTC ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค และขอสงวนสิทธิ์การมอบคะแนนสะสมตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ และคงสภาพการเป็นสมาชิก โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบคะแนนสะสมและให้แก่สมาชิกจนเป็นที่เรียบร้อย
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอตรวจสอบหลักฐานจากการใช้จ่ายของสมาชิกในบางกรณี สมาชิกโปรดกรุณาเก็บหลักฐานจำเป็น อาทิ เซลส์สลิปยอดใช้จ่ายไว้เพื่อใช้ยืนยันในการตรวจสอบขอสงวนสิทธิ์ให้ถือว่าสมาชิกทุกรายที่ร่วมรายการและมียอดใช้จ่าย ผ่านบัตรเครดิต KTC ตลอดระยะเวลารายการ ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ แล้วทุกประการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
 9. เคทีซีไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการตามรายการ กรณีสมาชิก มีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าหรือบริการ หรือต้องการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อบริษัททัวร์ที่ร่วมงานฯ
 10. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามโครงการฯ นี้ สำหรับสมาชิกที่คงสภาพเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 11. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในโครงการฯ นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของเคทีซีถือเป็นอันเด็ดขาด และเป็นที่สิ้นสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.