Innsbruck Capital Of Alps

อินส์บรูค หัวใจแห่งเทือกเขาแอลป์ ถัดจากเวียนนา (Vienna) อินส์บรูค (Innsbruck) คือเมืองรองอีกฟากฝั่งที่ต้องห้ามพลาดของออสเตรีย “Capital of the Alps” เมืองหลวงของรัฐ Tyrol แห่งนี้ ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มอินน์ (Inn Valley) ทางตะวันตกของประเทศ เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะขนาดใหญ่ยักษ์ประกบอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมสวยงามสามารถเที่ยวชมทั้งเมืองได้ภายในวันเดียว และนี่คือ 9…

View More Innsbruck Capital Of Alps

ย้อนเวลาสู่ยุคกลางที่เมือง Apt ประเทศฝรั่งเศส

จากกรุงปารีส จุดศูนย์รวมความเจริญของประเทศฝรั่งเศสลงมาทางใต้ในแคว้น Côte d’Azur ยังมีเมืองที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างเมืองอัปต์ (Apt) คอยเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาค้นหา เมืองแห่งนี้เป็นเมืองขนาดใหญ่ของจังหวัดโวกลูซ (Vaucluse) มีความมั่งคั่งในด้านการค้า มีตึกรามบ้านช่องที่โดดเด่นและมีถนนสายหลักที่เต็มไปด้วยร้านค้าทอดผ่านเมืองและคูคลองไปจนสุดสาย ก่อนเข้ามาในเมืองจะสังเกตุเห็นได้ว่ารอบๆเมืองนี้มีประตูและหอคอยกั้นอยู่ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าเมืองอัปต์เคยเป็นเมืองหน้าด่านในอดีต จึงมีหอคอยซึ่งเป็นป้อมปราการตั้งอยู่รอบๆ มีจำนวนมากถึง 27 แห่ง และมีประตูใหญ่อีก 6 แห่ง หนึ่งในนั้นมีประตูทางเข้าเก่าแก่ที่ชื่อว่า Port de Saignon ซึ่งยังถูกใช้เป็นประตูทางเข้าหลักจนถึงปัจจุบัน…

View More ย้อนเวลาสู่ยุคกลางที่เมือง Apt ประเทศฝรั่งเศส

7 Nice place to see Aurora

การเดินทางไปชม “แสงเหนือ” ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติสุดคูล คงอยู่ในลิสสิ่งที่อยากทำสักครั้งในชีวิตของใครหลายคน         ออโรรา (Aurora Polaris or Aurora Borealis) หรือแสงเรืองรองสีแปลกบนท้องฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในบริเวณแถบขั้วโลก เรียก แสงเหนือ และ แสงใต้ ต่างกันไปตามพื้นที่ที่ปรากฏ แสงออโรราจะเกิดเหนือพื้นดินตั้งแต่ 100-300 เมตร แสงเหล่านี้จะให้ความรู้สึกว่าอยู่ใกล้แค่เอื้อม…

View More 7 Nice place to see Aurora