Lesotho Land of Mountain

        บนที่ราบสูงขนาดพื้นที่สองในสามของประเทศ ภูเขาลูกน้อยใหญ่ตัดสลับเรียงราย กระตุ้นจังหวะหัวใจด้วยหลากกิจกรรมสุดตื่นเต้นที่นี่ “เลโซโท”  (Lesotho)         ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นภูเขา ในเขตภูมิอากาศชุ่มชื้นภาคพื้นทวีป ฤดูร้อนอุณหภูมิในพื้นที่ราบลุ่มอยู่ที่เฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส แต่พื้นที่สูงอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส ในขณะที่ฤดูหนาวอุณหภูมิในภูเขาอาจลดต่ำลงถึง -18 องศาเซลเซียสและมีหิมะตก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของที่นี่จึงเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ…

View More Lesotho Land of Mountain