Greatest Travel Memory in Hanoi, Vietnam 5 ที่ห้ามพลาดในเมืองฮานอย เวียดนาม

         ทริปฮานอย เวียดนาม เป็นอีกทริป ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศคนเดียว ด้วยความตั้งใจที่จะไปสัมผัสเมืองแห่งทะเลสาบ และการผสมผสานทางวัฒนธรรมอย่างลงตัว จึงตัดสินใจเดินทาง เพื่อไปค้นหาวิถีชีวิต ของคนเวียดนาม ที่เมืองฮานอย รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในเมืองฮานอย การเดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระ ทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเอง ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ผู้คน ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน ในเมืองที่เราเดินทางไปเยี่ยมเยือนได้อย่างไม่เร่งรีบ ได้เข้าถึง…

View More Greatest Travel Memory in Hanoi, Vietnam 5 ที่ห้ามพลาดในเมืองฮานอย เวียดนาม